27.7.2009

אילן בגליל-בית הספר לרפואה בגליל, בר אילן

במסגרת התחרות להקמת בית הספר לרפואה החמישי שימוקם בצפת, טיטו אדריכלים מובילה את צוות התכנון של פרויקט זה מטעם אוניברסיטת בר אילן המשתתפת בתחרות. צוות התכנון כולל גם את האדריכל צבי לישר והאדריכל האמריקאי קובי קרפ.

עקרונות תכנון הקמפוס:

בתכנון האדריכלי הושם דגש מיוחד על ההקשר הנופי בו בית הספר עתיד להיבנות ועל הקשר בין הפקולטה לרפואה ועולם האקדמיה בכלל לבין הקהילה והעיר צפת.

מבנה הכניסה היושב בדופן כיכר רחבה מהווה תווך בין שימוש ציבורי-אזרחי לפרטי-אקדמי.
בין הפונקציות שישולבו במבנה ניתן למצוא מרכז קונגרסים ,אודיטוריום מפואר, חללי תצוגה, מרכז ספורט, בתי קפה ולצדם מרכז הדמיה רפואי,ספריה ומנהלת הקמפוס.

בתמונה: תכנית גגות


בתמונה: תכנית קומת קרקע

בניין הכניסה הינו השער לקמפוס ותחילתו של הרחוב האקדמי.הוא משמש כקו גבול פיזי מחד,ומאפשר קשרי מבט אל ציר החינוך מאידך.


בתמונה: מבט למבנה הכניסה וחזית מבנה הכניסה.


הרחוב הפנימי הינו החוליה המקשרת והמפרידה בין חלקי הקמפוס השונים. התרחבות הרחוב והשתנותו מאפשרים שילוב ריאת ירוקות, מקומות שהיה ומפגש וחיי קמפוס ערים ומפרים.

לאורך ציר זה תתאפשר התרחבות עתידית של הקמפוס.

בתמונה: מבט כללי


בתכנון בית הספר הוגדרה הבניה הירוקה כעקרון מנחה כחלק מהמאמץ העולמי לשמירה על הסביבה.
התכנון מאפשר שימוש בחלק מהגגות כגגות ירוקים מגוננים ובחלק מהגגות כבסיס למתקנים פוטו ולתאים אשר ייצרו כ-60% מצריכת האנרגיה של הקמפוס.גם בהפניית המבנים ובתכנון החזיתות שולבו עקרונות הבניה הירוקה חוסכת האנרגיה.

בתמונה: חזית מבנה המעבדות

בתמונה: תכנית מבנה הכניסה